Klubplan for Sportsrideklubben Silkeborg

 

Formålet med denne klubplan er at synliggøre bestyrelsens og udvalgenes arbejde overfor klubbens medlemmer og andre interessenter. Den skal fungere som et redskab for bestyrelsen og udvalgene til at arbejde systematisk og struktureret med de mål og indsatser, som klubbens bestyrelse mener er vigtige for at SPS kan opfylde medlemmernes ønsker og krav.

 

 

Værdier for SPS

 

SPS er en hyggelig, lærerig rideklub og et rart sted at være, dette viser sig ved:

 

 • at vi har veludannede trænere til både spring og dressur
 • at kreativitet og humor præger hverdagen
 • at vi værdsætter forskellighed
 • at vi sætter sikkerheden i stalden og på ridebanen meget højt
 • at vi er en rideskole med god sportsånd og oplevelser for alle
 • at vi er interesseret i at introducere og indsluse nye ryttere i klubben
 • at medlemmerne og personale er åbne og viser respekt for hinanden

 

 

Bestyrelse

 

Sportsrideklubben Silkeborg er organiseret som følger:

 

Ø  Formand

Ø  Næstformand

Ø  Kasserer

Ø  Sekretær

Ø  Udvalgsmedlem

Ø  Udvalgsmedlem

 

Den samlede bestyrelse holder møde hver / hver anden måned.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder beskrives her:

 

Formand: 
 • Den overordnede ledelse af bestyrelsen
 • Mødeleder ved bestyrelsesmøder
 • Kontak til det offentlige
 • Kontak til Dansk Ride Forbund (DRF)
 • Kontakt til pressen
 • Modtager SPS post fra DRF og kommunikerer ud til resten af bestyrelsen
  Bestyrelsens kontaktperson til det/de udvalg formanden er i 

Næstformand:

 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Stedfortræder for formanden
 • Bestyrelsens kontaktperson til det/de udvalg næstformanden er i

Kasserer:

 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Ansvarlig for bogholderiet i SPS
 • Ansvarlig for opkrævninger / Klubmodul systemet
 • Betaling af løn og fakturaer
  Økonomisk rapportering til bestyrelsen
  Modtager SPS post (dog ikke fra DRF) og kommunikerer ud til resten af bestyrelsen
  Bestyrelsens kontaktperson til det/de udvalg næstformanden er i 
Sekretær:    
 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Modtage punkter til dagsorden og udsende dagsorden til bestyrelsesmøder
 • Skrive referat ved bestyrelsesmøder
 • Udsende referat til bestyrelsen
 • Hjælpe webmaster med opdateringer til hjemmesiden
  Bestyrelsens kontaktperson til det/de udvalg næstformanden er i 

Udvalgsmedlemmer:

 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Servicerer med diverse opgaver i betryrelsen
 • Repræsentanter i diverse udvalg
  Bestyrelsens kontaktperson til det/de udvalg næstformanden er i 

Suppleanter:

 • Deltage i bestyrelsesmøder
 • Bestyrelsens kontaktperson til det/de udvalg næstformanden er i 
 
 

Diverse udvalg i SPS:

 • Sportsudvalg
  • Sekretariatsudvalg
 • Cafeterieudvalg
 • Grønt- & Materialeudvalg
  • Grøntudvalg
  • Fastinventar- & Bygningerudvalg
  • Springmateriale
 • Økonomiudvalg
 • Junior- & Aktivitetsudvalg
 • Undervisningsudvalg
 • Sponsor- & Ærespræmieudvalg
 • Hjemmeside- & Nyhedsbrevsudvalg

 

Sportsudvalg:

 

Sportsudvalget planlægger og afholder distriktsstævner, klubstævner, elevstævner og venskabsstævner. Ligesom udvalget udsender proportioner og programmer i forbindelse med stævner.

 

Udvalget udarbejder budget og handleplaner for ovennævnte aktiviteter og henter arbejdskraft blandt klubmedlemmer og forældre til diverse poster i forbindelse med afholdelse af stævner.

 
Ligeledes er det dette udvalg, der står for Sponsorspringning. 


Sportsudvalget har et underudvalg, der kun tager sig af sekretariatet i forbindelse med stævnerne. 

 

 

Cafeteriaudvalg:

 
Cafeteriaudvalget har ansvar for et rentabelt salg ved udendørs stævner. Herunder indkøb og planlægning samt vagtplansordning når cafeteriet har åben. Hente forældrehjælp til kagebagning m.m.
 

Grønt- & Materialeudvalget:

Grønt- & Materialeudvalget har ansvaret for vedligeholdelse af baner. Heriblandt græsslåning af springbanen og de omkringliggende arealer. 
 
Udvalget står også for vedligeholdelse af bygninger m.m. omkring springbanen, samt ridehusene.
 
Ligeledes er det dette udvalg der har ansvaret for vores springmateriel og  plejen af den. 
 
Ligesom udvalget gennemgår løbende tilsyn med baner og bygninger og kommer med løsninger og tilbud på diverse projekter som måtte forestå.
 
Grønt- & Materialeudvalget kan være opdelt i følgende underudvalg:  
 • Grøntudvalg
 • Fastinventar- & Bygningerudvalg
 • Springmateriale

 

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget skal hjælpe kassereren i forbindelse med diverse oplæg til økonomiske tiltag og skrivning af kontrakter.

 

Junior- & Aktivitetsudvalg:

Planlægger arrangementer i form af:

 • Fastelavn- , påske- og jul/nytårs arrangementer
 • Bankospil
 • Coca Cola party
  Elev weekend'er
 • Foredragsaftener med ridesportsemner, herunder fx film, video samt kursusaktiviteter for elevryttere og undervisning i hestens røgt og pleje og udarbejder budget og handleplan for udvalgets aktiviteter
   

Undervisningsudvalget:

Dette udvalg står for undervisning af Hestens Værns mærker, DRFs Intromærker samt DRFs Ryttermærker 

 

Sponsorudvalg:

 

Skaffer ærespræmier til stævner og andre arrangementer i klubben.

 
Udvalget hjælper også til med få sponsoreret ting til klubben. 
 
Ligeledes støtter de op om Støtteforeningen Kæphesten udvalg til Sponsorskilte.

 

Hjemmeside- & Nyhedsbrevsudvalg:

Hjemmesideudvalget står for oprettelse og opdatering af hjemmesiden.

 
Ligeledes er det med til at udforme et nyhedsbrev, som ønskeligt udsendes 2 gange om året. 

 

  

Festudvalg:

 

Planlægger høstfest/julefrokost og evt. andre fester.

 
 
 
OBS!

Bestyrelsen og udvalgsposter i Sportsrideklubben Silkeborg er baseret på frivillig ulønnetarbejdskraft.

Vi har i forbindelse med stævner og arrangementer altid brug for hjælpere – så meld dig frivilligt i vores FORÆLDREBANK og giv et ”nap” med. Du er velkommen til at ringe eller sende en mail til én fra bestyrelsen eller udvalgene.