Championater udregnes fra 1/1 til 31/12 det gældende år.
 
Championat pony Distrikt/landsstævner spring
Championat ponyDistrikt/landsstævner dressur
Championat hestDistrikt/landsstævner spring
Championat hestDistrikt/landsstævner dressur
Championat ponyKlubstævner spring
Championat ponyKlubstævner dressur
Championat hestKlubstævner spring
Championat hestKlubstævner dressur
Der gives følgende point
Nr. 110 point
Nr. 28 point
Nr. 36 point
Nr. 44 point
Nr. 5 + øvrige placeringer2 point
U-klasser regnes som en 1. plads
Alle ryttere skal senest den 31/1 det efterfølgende år aflevere sløjfeliste til sekretæren i SPS.
 
P.t. er der IKKE nogen championater
Pokalerne overrækkes til generalforsamlingen det efterfølgende år.
Alle pokaler skal stå i pokalskabet i rytterstuen, og hver vinder får en erindringspokal til ejendom